नोकरी उद्योग Job Vacancy

maharojgar.gov.in या साईटवर अक्षरश: काही मिनिटात नाव नोंदणी करता येते, त्यासाठी पैसे लागत नाहीत. नाव नोंदणी झाल्यावर उमेदवारास मोबाईलवर नोंदणी क्रमांक व इतर आवश्यक माहिती एसएमएसद्वारे येते. या व्यक्तीस सदरहू वेबसाईटवरील होम पेजवर उपलब्ध नोकऱ्यांची अद्ययावत माहिती रोजच्या रोज पहायला मिळते. याशिवाय 18602330133 या हेल्पलाईन क्रमांकावर देखील सर्व मदत केली जाते. नोकरीच्या नाव नोंदणीसाठी कोणीही कोणालाही पैसे देऊ नयेत.

या वेबसाईटवर ३५ हजारपेक्षा जास्त नोकरी देणाऱ्या संस्था, कंपन्या तसेच शासकीय विभागांची नोंदणी असून या साईटच्या माध्यमातूनच ते आवश्यकतेप्रमाणे नोकऱ्यांसाठी कॉल्स देतात त्यामुळे या साइट्स नियमित पाहणे गरजेचे आहे.


Helpline 18602330133 (10.00Hrs to 18.00Hrs Monday to Saturday)
(excluding 2nd,4th Saturday and Holidays).

वसई विरार पालघर बोईसर परिसरातील नोकरीसाठी यथे betterjobs.hr@outlook.com संपर्क साधावा

No comments:

Post a Comment