Wednesday, October 25, 2017

विरार पुर्व , ३ दिवसांपासून पाणी नाही.

वसई विरार

२५ ऑक्टोबर २०१७

विरार पुर्व , मनपा कार्यालयापासुन हाकेच्या अंतरावर असलेल्या काही ठिकाणी ३ दिवसांपासून पाणी आले नाही. 
तक्रार करणाऱ्या नागरीकांना त्यानंतर जास्त त्रास होत असल्याने नागरीक तक्रार नोंदवण्यासाठी पुढे येत नाही व सोशल मिडीयावर हतबलता दाखवण्यापलीकडे काही करु शकत नाही.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home