Monday, October 23, 2017

अर्नाळा सुरुच्या बागेस धोका?

दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७,
अर्नाळा सुरुच्या बागेत समुद्राच्या लाटांनी उन्मळून पडलेल्या झाडांसोबत चांगली उभी असलेली झाडे सुद्धा तोडली गेली आहेत. अशीच तोड होत राहीली तर इथे सुरुची बाग होती असे सांगण्याची वेळ येईल.


No comments:

Post a Comment