Wednesday, October 25, 2017

विरार पुर्व , ३ दिवसांपासून पाणी नाही.

वसई विरार

२५ ऑक्टोबर २०१७

विरार पुर्व , मनपा कार्यालयापासुन हाकेच्या अंतरावर असलेल्या काही ठिकाणी ३ दिवसांपासून पाणी आले नाही. 
तक्रार करणाऱ्या नागरीकांना त्यानंतर जास्त त्रास होत असल्याने नागरीक तक्रार नोंदवण्यासाठी पुढे येत नाही व सोशल मिडीयावर हतबलता दाखवण्यापलीकडे काही करु शकत नाही.

Monday, October 23, 2017

अर्नाळा सुरुच्या बागेस धोका?

दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७,
अर्नाळा सुरुच्या बागेत समुद्राच्या लाटांनी उन्मळून पडलेल्या झाडांसोबत चांगली उभी असलेली झाडे सुद्धा तोडली गेली आहेत. अशीच तोड होत राहीली तर इथे सुरुची बाग होती असे सांगण्याची वेळ येईल.