Wednesday, December 21, 2016

पांढ-या डागांबद्दल : कोड

*पांढ-या डागांबद्दल* *कोड*
*विनम्र सूचना व आवाहन*
मी स्नेहलकुमार रेळेकर
  आपणा सर्वांस विनंती की
माझ्या शरीरावर लहान पणापासून *पांढरे डाग आहेत .  
 याला इंग्रजी मध्ये ल्यूकोडर्मा* किंवा *व्हिटिलिगो* असे म्हणतात .
  मी अनेक वर्षे औषधोपचार करत आलोय , पण म्हणावा तसा गुण आला नाही .
मानव सेवा परिवार  *गुजरात* या सेवा भावी ट्रस्ट तर्फे हे औषध दिले जाते .
 आणि मी तेथे जावून आलो . 
  मला लगेच गुण आला त्यामुळे असा त्वचा विकार तुमच्या माहितीतील कोणाला असेल तर ताबडतोब माझ्याशी संपर्क साधण्यास सांगावा .
------------------------
औषधाचे ठिकाण - *मातर* नावाचे गाव नाडियादजवळ गुजरात ,
अहंमदाबादच्या अलीकडे 45 km अंतरावर नाडियाद ,
*मुंबई अहमदाबाद हायवेवर*
नाडियाद पासून अहमदाबाद हायवे वर *मातर* नावाचे गाव .
नाडियाद पासून  पुढे ,IRB टोल नाक्याच्या पुढे डाव्या हाताला
नडियाद ते मातर 20 25 km
*अहमदाबादला जावू नये .तसेच बसनेही जाऊ नये*
----------------------
नविन पेशंटनी जाताना
आधारकार्ड, वोटिंग कार्ड, लायसन्स *ओळखपत्र*
मुलांचे शाळा आयड़ेंटिटी झेरोक्स यापैकी एक न्यावे
-----------------------
*दर महिन्याच्या 2 -या आणि 4 थ्या रविवारीच फ़क्त*
*सकाळी 7 ते 11*
*इतर वेळी नाही*
*शनिवारी निघावे*
-----------------------
रेल्वेचे तिकिट किमान *2महीने* अगोदर काढावे .
----------------------
*रविवारी*
लवकरात लवकर पोचण्यासाठी
रेल्वे स्टेशनवरच प्रात:र्विधि आटोपून *अंघोळ न करताच वडाप रिक्षाने *"मातर"* या गावात पोहोचणे .अर्धा तास
---------------------
लाइन मध्ये 3 ते 4 तास उभे राहणे, त्यानंतर डॉ तपासतात आणि दोन महिन्याच्या दोन प्रकारच्या 120 गोळ्या आणि मलम देतात
-----------------------
त्यानंतर मागेच असणा-या अन्नछ्त्रात जेवण करणे
-----------------------
हे सर्व होईपर्यंत दुपारचे 1 ते 2 वाजतात .
------------------------
सूचना *येथे असणारे डॉक्टर हे एलोपथिक आहेत .
 हे सर्व MD medicine आहेत .
* कोणीही भोंदू वैद्य फडतुस वगैरे काही नाही.
हे औषध पूर्ण मोफत 2 महिन्याचे असते .
अन्न छत्र मोफत .
दानपेटी सुद्धा तेथे नाही .
---------------- ------
मी स्वतः अनेक वर्षे उपचार केले पण या उपचाराने मला चांगला गुण आला आहे .
मी 14 ऑगस्ट,  8 ऑक्टोबर,10 डिसेंबरला जावून आलो आहे पुन्हा 11 फेब्रुवारी आणि 8 एप्रिलला जाणार आहे .
  त्यामुळे मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की याची माहिती ज्याना हां *पांढ-या डागांचा /व्हिटिलिगो / ल्यूकोडर्मा* चा विकार आहे त्यांना ही पोस्ट forword करा व द्या .
वा माझा नंबर द्या .
मी त्यांना माहिती देईन ,
स्नेहल रेळेकर  सर
फोन *93 26 61 31 43*
गोखले विद्यालय
राजारामपुरी पोलिस स्टेशन समोर *कोल्हापुर*

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home