Thursday, July 21, 2016

कवडास (कासा, डहाणू) झाले ओव्हर फ्लो!

कवडास (कासा, डहाणू) झाले ओव्हर फ्लो!

डहाणू तालूक्यातील कासा जवळील कवडास धरण तुडुंब भरून वाहत आहे. तर धामणी धरणाच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली असून धामणी धरण ६२ टक्के भरले आहे. तालुक्यात गेल्या दोन दिवसापासून जोरदार पाऊस झाला असून नदी, नाल्यांना मोठा पूर आला आहे. उन्हाळयात डहाणू, पालघर, विक्रमगड तालुक्यातील गावांना कालव्यातून शेतीला पाणीपुरवठा करणारे हे धरण ओसंडून वाहत आहे.
- शशिकांत ठाकूर

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home