Monday, July 25, 2016

वाहनचोरीची तक्रार आत करा ऑनलाइन

 वाहनचोरीची तक्रार आत करा ऑनलाइन
वाहनचोरीची तक्रार आत करा ऑनलाइन
डहाणू/कासा: वाहन चोरीची तक्रार आता ऑनलाईन पध्दतीने कुठूनही नोंदविता येणार असून त्यामुळे वाहनाचा शोध तात्काळ लागणार आहे. पोलिसांनी वाहनचोरीची तक्रार नोंदविणारे पोर्टल तयार केले असून आता चोरीस गेलेल्या वाहनाची तक्रार ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येईल. तसेच वाहनाचा तपास पोलीस www.vahanchoritakrar.com याच पोर्टल मार्फत करणार आहेत. त्यासाठी चोरी गेलेल्या वाहनाची तक्रार यावर आपल्या मोबाईल वरून करता येईल.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home