Saturday, June 25, 2016

एस. टीची सरळ सेवा भरती प्रक्रिया

एस. टीची सरळ सेवा भरती प्रक्रिया
(स्वतः पहा नंतर दुसऱ्याला कळवा)

मुंबईः महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC) वाहक, चालक, सहाय्यक आणि लिपिक अश्या एकुण १९,७८९ पदांसाठी अॉन लाईन अर्ज मागवत आहे.

(१) रिक्त पदांची नावेः
१) वाहकः ८९४८ पदे
२) चालकः ६२४७ पदे
३) सहाय्यकः २६५८ पदे
४) लिपिक/टंकलेखकः १९३६ पदे

(२) एकुण रिक्त पदांची संख्याः १९,७८९.

(३) वयो मर्यादाः अर्जदाराचे वय हे दि. ७/०८/२०१६ रोजी २१ वर्ष ते ३५ वर्षाच्या आतिल असावे.

(४) शैक्षणिक अर्हताः अर्जदार इयत्ता १०वी उत्तीर्ण असावा/मराठी भाषेचं उत्तम ज्ञान असावे/ज्या पदासाठी अर्ज करणार आहे त्या संबंधित पदाचा आय. टी. आय. किंवा समान कोर्स उत्तीर्ण असावा/वाहन चालकाचा परवाना आवश्यक.

(५) अर्जाची फीः रु. ३००/- (मागासवर्गीयांसाठी रु. १५०).

(६) अर्जाची फी देण्याची अंतिम दिनांकः ७/०९/२०१६.

(७) अर्ज कसा करावाः सर्व अर्जदार आपले अर्ज अॉनलाईन पध्दतिने दि. ७/०८/२०१६ ते ७/०९/२०१६ च्या दरम्यान एस. टी. महामंडळाच्या (http://msrtc.mkcl.org किंवा http://mahast.in) ह्या अधिकृत वेबसाइटवरच भरु शकतिल.

(८) अॉनलाईन रजिस्ट्रेशनची अंतिम दिनांकः ५/०९/२०१६

महत्वाचेः कृपया अधिक माहितीसाठी एस. टी. महामंडळाच्या सरळ सेवा भरती प्रक्रिया वेबसाइटवर
(http://mahast.in/STAPP20152/PublicHomeM.aspx) लॉगइन करा
किंवा दि. ७/०८/२०१६ पर्यंत वाट पहा, धन्यवाद!!!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home